Asystent/wykładowca stanowisko dydaktyczne

Collegium Medicum
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Miejsce: Kielce
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki o zdrowiu

Opis stanowiska

Wybrany kandydat zatrudniony na stanowisku asystenta zobowiązany będzie do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu ratownictwa medycznego w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

Nasze wymagania

 • • tytuł magistra
 • • ukończone studia licencjackie w zakresie ratownictwa medycznego;
 • • ratownik medyczny czynny zawodowo - SOR/izba przyjęć/Pogotowie Ratunkowe/Lotnicze Pogotowie Ratunkowe;
 • • doświadczenie w kształceniu kadr medycznych na uczelniach wyższych (preferowane ratownictwo medyczne)
 • • doświadczenie w pracy z symulatorami wysokiej wierności wykorzystywanymi do kształcenia kadr medycznych;
 • • 5- letni staż pracy zawodowej a w przypadku asystenta dodatkowo 2- letni staż pracy polegający na wykonywaniu obowiązków dydaktycznych nauczyciela akademickiego

Zakres obowiązków

 • • Obowiązki dydaktyczne: prowadzenie zajęć z zakresu ratownictwa \medycznego w wymiarze 360 godzin w roku akademickim

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV;
 • Podanie o zatrudnienie skierowane do J. M. Rektora UJK w Kielcach,
 • List motywacyjny;
 • Dyplomy potwierdzające posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe
 • Kwestionariusz osobowy (https://www.ujk.edu.pl/Formularze_sprawy_kadrowe.html);

Weź udział w rekrutacji

 • aplikacje można składać osobiście, drogą pocztową lub w wersji elektronicznej na adres e-mail:
  jolanta.sidorowicz@ujk.edu.pl
  Sekretariat Instytutu Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 19a, pokój nr A.009 ,25-516 Kielce