Asystent

Wydział Nauk o Zdrowiu
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Warunki konkursu:

Tytuł zawodowy magistra fizjoterapii
Biegła znajomość języka polskiego
Minimum 2-letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej w uczelni wyższej na kierunku fizjoterapia
Doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku fizjoterapeuty w szpitalu lub innej placówce medycznej
Ukończone kursy z zakresu: terapii manualnej, terapii powięziowej w ortopedii, sporcie i neurologii (FDM), terapii czaszkowo-krzyżowej oraz kompleksowej terapii przeciwobrzękowej
Gotowość do zatrudnienia w PSW jako podstawowym miejscu pracy

Dokumenty wymagane od kandydata:

1.     Podanie o zatrudnienie.

2.     Życiorys zawodowy.

3.     Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe                               i dodatkowe.

4.     Wykaz publikacji.

5.     Oświadczenie stwierdzające, że PSW będzie podstawowym miejscem pracy*.

6.     Oświadczenie kandydata, że spełnia wymogi określone w art. 113 ustawy z dn.                   20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 t.j.)*

7.      Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.*

*druki oświadczeń dostępne na stronie: http://bip.pswbp.pl/artykuly/158/druki-do-pobrania-konkurs

Dokumenty należy składać w Kancelarii Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II  w Białej Podlaskiej,  w terminie do 31.05.2021 roku. 

Dokumenty powinny być złożone w zaklejonej kopercie formatu A4 z napisem   „Konkurs nr ZF/1/2021”.  Konkurs zostanie rozstrzygnięty w miesiącu czerwiec 2021 roku.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na e.myc@pswbp.pl