asystent dydaktyczny

Wydział Wychowania Fizycznego i Zdrowia
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA DYDAKTYCZNEGO w Katedrze Rehabilitacji

Warunki konkursu:

1.      Tytuł zawodowy magistra fizjoterapii lub równoważny.

2.      Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

3.      Co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe z zakresu fizjoterapii zdobyte poza uczelnią wyższą po uzyskaniu tytułu magistra.

4.      Przygotowanie do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu metod specjalnych fizjoterapii oraz programowania fizjoterapii w zakresie dysfunkcji narządu ruchu – ukończone kursy i szkolenia, doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią wyższą.

5.      Przygotowanie do prowadzenia zajęć dydaktycznych z fizjoterapii z zakresu masażu leczniczego
i terapii manualnej, doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią wyższą.

6.      Minimum roczne doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć na kierunku fizjoterapia w uczelni wyższej.

7.      Znajomość języka angielskiego wystarczająca do rozwoju na stanowisku asystenta dydaktycznego udokumentowana formalnie lub w postaci efektów pracy, np. publikacyjnych.

8.      Gotowość do podjęcia zatrudnienia w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie
w Wydziale Wychowania Fizycznego i Zdrowia w Białej Podlaskiej jako podstawowym miejscu pracy.

9.      Znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym właściwe prowadzenie zajęć (dotyczy obcokrajowców).

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na biurodziekana.bp@awf.edu.pl