Asystent w grupie pracowników dydaktycznych

Wydział Nauk o Zdrowiu
Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Warunki konkursu:

1.     Tytuł zawodowy magistra położnictwa

2.     Aktualne prawo wykonywania zawodu położnej

3.     Minimum 2-letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami w uczelni wyższej.

4.     Minimum 2- letnie doświadczenie zawodowe zdobyte poza szkolnictwem wyższym.

5.     Gotowość do zatrudnienia w Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II  jako podstawowym miejscu pracy.

6.     Biegła znajomość języka polskiego

 

Dokumenty wymagane od kandydata:

1.       Podanie o zatrudnienie.

2.       Życiorys zawodowy.

3.       Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i dodatkowe.

4.       Wykaz publikacji.

5.       Oświadczenie stwierdzające że Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II będzie podstawowym miejscem pracy.*

6.       Oświadczenie kandydata że spełnia wymogi określone w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 tj.)*

7.        Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.*

*druki oświadczeń dostępne na stronie:  http://bip.akademiabialska.pl/artykuly/158/druki-do-pobrania-konkurs-rekrutacja

 

Zgłoszenia udziału w konkursie należy przesłać na adres Uczelni: Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II, 21-500 Biała Podlaska ul. Sidorska 95/97 – Kancelaria, w zaklejonej kopercie A4  z napisem „Konkurs
nr ZPŁ/2/2023” lub na adres e-mail: kancelaria@akademiabialska.pl w  tytule „Dokumenty aplikacyjne – Konkurs nr ZPŁ/2/2023”  w terminie do 12.06.2023 roku.

 

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w miesiącu czerwcu 2023 roku.

 

Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II  zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata. Skontaktujemy się jedynie  z wybranymi osobami. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, z którymi nie zostanie podpisana umowa o pracę zostaną zniszczone. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej zgodnie z art. 119 pkt. 3 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 tj.)

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kancelaria@akademiabialska.pl

Zmieniamy się dla Ciebie

Już wkrótce powitamy Cię odświeżoną szatą graficzną i nowymi, lepszymi funkcjami.

Zajrzyj do nas w czerwcu!
Zespół Akademickiej Bazy Ogłoszeń

Close