Adiunkt (badawczo-dydaktyczny)

Wydział Informatyki
Politechnika Białostocka
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Politechnika Białostocka ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka.

https://bip.pb.edu.pl/?event=informacja&id=18667

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wi.sekretariat@pb.edu.pl