Adiunkt w grupie badawczo-dydaktycznej

Wydział Biologii
Uniwersytet w Białymstoku
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne w Katedrze Ekologii Ewolucyjnej i Fizjologicznej na Wydziale Biologii Uniwersytetu w Białymstoku

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na biologia.dziekanat@uwb.edu.pl