ASYSTENT

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I NAUK O ŚRODOWISKU
Politechnika Białostocka
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk rolniczych

Konkurs dotyczy zatrudnienia na stanowisku ASYSTENTA

w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w Katedrze Hodowli i Użytkowania lasu  Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej.

 

ZATRUDNIONA OSOBA będzie:

– realizowała zajęcia dydaktyczne z przedmiotów: hodowla lasu, nowoczesne technologie hodowli lasu, pozyskanie drewna, nauka o surowcu drzewnym, turystyka i rekreacja na obszarach leśnych,

– wykonywała prace związane z działalnością organizacyjną Katedry Hodowli i Użytkowania Lasu,

– prowadziła badania naukowe z zakresu odnowień naturalnych, badań długoterminowych rozwoju drzewostanów, wzrostu gatunków drzew poza naturalnym zasięgiem występowania,

– pozyskiwała środki finansowe na badania naukowe w postaci projektów i grantów ze źródeł zewnętrznych,

– uczestniczyła w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz współpracowała z pracownikami Katedry.

WYMAGANIA:
– tytuł naukowy magistra lub magistra inżyniera w dziedzinie nauk rolniczych, inżynieryjno-technicznych lub ścisłych i przyrodniczych,

– wykształcenie leśne,

– udokumentowane doświadczenie w pracy dydaktycznej i naukowej,

– doświadczenie w pozyskiwaniu i realizacji projektów naukowych przyznanych w trybie konkursowym,

– znajomość języka angielskiego przynajmniej na poziomie B2,

– umiejętność obsługi pakietu komputerowego MS Office, obsługa QGIS,

– umiejętność obsługi urządzeń pomiarowych (wysokościomierz, dalmierz, busola) oraz odbiorników GPS,

– komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność organizowania czasu i priorytetów,

– umiejętności praktyczne w samodzielnym planowaniu i prowadzeniu badań ekologicznych, zakładaniu powierzchni badawczych, pomiarów i oceny drzew oraz odnowień, wykonywaniu zdjęć fitosocjologicznych,

– doświadczenie w prowadzeniu przedmiotów nauk leśnych,

– mile widziane umiejętności archiwistyczne,

– mile widziane doświadczenie w pracy w PGL Lasy Państwowe.

Dokumenty można składać do 05-08-2022

Sekretariat Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej

15- 351 Białystok; ul. Wiejska 45A, pokój 32

Uczelnia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny. Wynik konkursu nie jest równoznaczny z zatrudnieniem kandydata. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor Politechniki Białostockiej.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na e.stachniewicz@pb.edu.pl