asystent

Wydział Chemii UwB
Uniwersytet w Białymstoku
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki chemiczne

Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu w Białymstoku ogłasza konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Chemii Organicznej na Wydziale Chemii Uniwersytetu w Białymstoku

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na chemia.dziekanat@uwb.edu.pl