asystent

Wydział Chemii UwB
Uniwersytet w Białymstoku
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki chemiczne

Konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego  w Katedrze Chemii Analitycznej i Nieorganicznej na Wydziale Chemii Uniwersytetu w Białymstoku

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na chemia.dziekanat@uwb.edu.pl