asystent (badawczo-dydaktyczny)

Wydział Informatyki
Politechnika Białostocka
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Politechnika Białostocka ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja.

https://bip.pb.edu.pl/index.php?event=informacja&id=18679

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wi.sekretariat@pb.edu.pl