asystent badawczy, post-doc

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Konkurs na stanowisko typu postdoc (pracownik naukowy) w projekcie „Koniec początku czy początek końca? Krótko i długoterminowe trajektorie zdrowotnych i psychospołecznych efektów pandemii COVID-19.” w ramach konkursu OPUS 19 (UMO-2020/37/B/NZ7/03380)

 

Nazwa jednostki: Zakład Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Kierownik projektu: prof. dr hab. Karol Kamiński

Typ konkursu NCN: OPUS 19

Nr projektu: 2020/37/B/NZ7/03380

Nazwa stanowiska: postdoc (asystent badawczy)

Wymagania od Kandydata:

Do konkursu mogą przystąpić osoby:

1.      które uzyskały stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie. Okres ten może być przedłużony o czas przebywania w tym okresie na długoterminowych (powyżej 90 dni) udokumentowanych zasiłkach chorobowych lub świadczeniach rehabilitacyjnych w związku z niezdolnością do pracy. Dodatkowo do tego okresu można doliczyć liczbę miesięcy przebywania na urlopach związanych z opieką i wychowaniem dzieci udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy, a w przypadku kobiet – 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko, jeżeli taki sposób wskazania przerw w karierze naukowej jest bardziej korzystny;

2.      którym stopień doktora nie został nadany przez podmiot, gdzie planowane jest zatrudnienie na stanowisku postdoc;

3.      które są doktorami z zakresu nauk o zdrowiu, nauk farmaceutycznych, nauk socjologicznych, inżynierii biomedycznej, informatyki, nauk medycznych lub dyscyplin pokrewnych – zaświadczenie o uzyskaniu stopnia doktora;

4.      Wykazują dobrą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Dodatkowe umiejętności mające wpływ na wybór:

1.       znajomość języka niemieckiego;

2.       umiejętność pracy z oprogramowaniem statystycznym;

Opis zadań:

1.      Koordynacja pracy i przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi ośrodkami w projekcie (włączanie i badanie pacjentów, diagnostyka obrazowa, badania serologiczne, genetyczne, biochemiczne, analiza socjologiczna i psychologiczna)

2.      Koordynacja zbierania i analizy danych.

3.      Zapewnienie integralności danych w bazach

4.      Analiza statystyczna danych i publikacja wyników

5.      Koordynacja kooperacji z partnerami krajowymi i zagranicznymi.

 

Streszczenie projektu:

The pandemic state and the lockdown have no reference point. This project aims to assess both crosssectionally and longitudinally the overall impact of a pandemic on a community. In the situation of a pandemic, the available healthcare resources were limited and patients themselves were often reluctant to seek medical help due to a fear of coronavirus infection. This diminished care may potentially influence their prognosis. Therefore we decided to analyse the general population and cohorts of patients with DM or IHD as examples of impact of pandemic on health, wellbeing and social interaction in the general and high-risk populations. This is the first time western countries issued regulations limiting personal freedom to such extent, therefore the social and psychological consequences are unknown. It is crucial to know what influence the current pandemic will have not only on individuals, but also on the society. The special characteristics of population infected with SARS-CoV-2 is extreme variability of the clinical course. From completely asymptomatic to severe – ending in respiratory insufficiency. Comparison of clinical, genomic and socio-psychological profiles of people who had severe symptoms and those who did not, may help to find an answer who was at highest risk of developing symptoms and how to best handle the epidemics and avoid casualties in the future. The aim of the study is to assess the influence of SARS-CoV-2 virus epidemic on both individual health and societal changes. We plan to assess the impact of COVID-19 in interdisciplinary longitudinal measurements. This approach will allow to capture real changes or their lack and may also demonstrate the interdependence of psycho-social indicators and medical ones. We plan to cross-validate two immunoassays of anti-SARS-CoV-2 IgG in the population. It can help reveal the extent of virus spread in households, communities and specific settings, which could help guide control measures. The project will provide opportunity to assess the genetic influences the course of the disease. It will also show to what extent post – inflammatory changes in lung CT are influencing humans lives. The sociological effects will also be evaluated. The unique value of the proposal is access to a database of inhabitants of Podlasie collected prior to pandemic (BIALYSTOK PLUS cohort study of 724 participants). It will allow comparison of the results obtained in before pandemic and after. We will re-evaluate 500 of them and enrol 1000 new participants in a prospective manner so they will report their health and psychological status as well we will be able to . We will also to include groups of high risk patients (500 cases): with diabetes mellitus or ischemic heart disease. Both comorbidities may influence the course of the infection. There will be another cohort of 100 patients – those who have been hospitalized for COVID-19. In all probants the results of detailed medical and psychosocial interview will be compared with abovementioned tests and genetics: Global Screening Assay version 3 (Illumina, USA) to provide information how genetic background may influence the course of the disease. We will verify particular genetic markers revealed in GWAS using TaqMan assays and potentially create a genetic risk score for symptomatic COVID-19. Assessment of health status in patients with SARS-CoV-2 IgG will include chest CT scans and respiratory tests (body plethysmography and spiroergometry). Apart for questions about symptoms we will utilize validated tests to evaluate neurological and cognitive functioning. The population of IHD patients will have echocardiography, NT-BNP and troponin I, and compared to their results before the pandemics. The study will be performed using established Standard Operating Procedures and quality assurance policies of BIALYSTOK PLUS project and harmonized with the research performed in the University Medicine Greifswald – SHIP Study – our partner in this grant. Apart from the medical assessment we will perform thorough sociological evaluation, which will enable multifaceted, reliable and accurate comparisons of the pre and post-pandemic Białystok population on several levels: a) urban b) national c) international. Apart from the tools used in the Bialystok PLUS study (based on SHIP study) set of additional indicators which will be incorporated from the European Social Survey (e.g. Social capital level, Sense of security; Sense of agency etc.).

 

 

Warunki zatrudnienia:

– miejsce wykonywania badań: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Zakład Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych

– okres zatrudnienia: 1.06.2021-31.12.2024

– wysokość wynagrodzenia: 10 000 zł brutto miesięcznie (z obciążeniami pracownika i pracodawcy).

Dodatkowe informacje:

 

Termin składania ofert: 20.05.2021r., godz. 15:00

Forma składania ofert:     Oferty należy przesyłać na adres e-mail karol.kaminski@umb.edu.pl, andrzej.raczkowski@umb.edu.pl.

z podaniem w tytule maila: „Konkurs na stanowisko typu postdoc w projekcie nr 2020/37/B/NZ7/03380”

Wymagane dokumenty:

– List motywacyjny,

– CV przedstawiające osiągnięcia i doświadczenie naukowe kandydata, w tym publikacje oryginalne, stypendia, staże, warsztaty, szkolenia, wyróżnienia, udział w projektach badawczych, certyfikaty potwierdzające umiejętności niezbędne do realizacji zadań w projekcie, itp. (kandydat na rozmowę kwalifikacyjną powinien stawić się z dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia i doświadczenie naukowe przedstawione w CV). Prosimy o wpisanie do CV aktualnego adresu e-mail i numeru telefonu.

– Zaświadczenie o uzyskaniu stopnia doktora.

– Podpisany, załączony do ogłoszenia, dokument obejmujący Obowiązek informacyjny oraz Klauzulę zgody.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na karol.kaminski@umb.edu.pl