asystent (doktorant)

Wydział Filologiczny
Uniwersytet w Białymstoku
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: językoznawstwo

Prorektor ds. nauki UwB

za zgodą JM Rektora i Rady Wydziału

ogłasza konkurs w ramach programu RID
na stanowisko badawcze – asystent (doktorant) na czas określony
od 1.03.2022 r. do 31.12.2022 r. w zakresie językoznawstwa

Prorektor ds. nauki UwB

za zgodą JM Rektora i Rady Wydziału

ogłasza konkurs w ramach programu RID
na stanowisko badawcze – asystent (doktorant) na czas określony
od 1.03.2022 r. do 31.12.2022 r. w zakresie językoznawstwa

 

https://bip.uwb.edu.pl/uwb/oferty-pracy/konkursy-na-stanowisko/17409,Prorektor-ds-nauki-UwB-za-zgoda-JM-Rektora-i-Rady-Wydzialu-oglasza-konkurs-w-ram.html?sid=28de9330083ffb804d2ebd2f32849e12

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na filolog@uwb.edu.pl