asystent dydaktyczny

Wydział Chemii
Uniwersytet w Białymstoku
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki chemiczne

Kandydaci powinni spełniać warunki określone w art. 113 Ustawy oraz posiadać:

·    tytuł magistra chemii lub stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk chemicznych
w dyscyplinie chemia,  biochemia, biotechnologia lub technologia chemiczna.

Powinni być przygotowani do:

·         przygotowywania i prowadzenia zajęć dydaktycznych: laboratoryjnych i seminaryjnych na poziomie akademickim z chemii organicznej, biochemii lub technologii chemicznej;

·         projektowania i prowadzenia syntez organicznych.

Powinni w szczególności posiadać:

·     umiejętność samodzielnego prowadzenia badań z zakresu syntezy organicznej i raportowania wyników;

·         umiejętność przeszukiwania literatury i planowania eksperymentów;

·         umiejętność pracy w zespole;

·         znajomość języka angielskiego na poziomie B2 i polskiego w mowie i piśmie  z uwzględnieniem terminologii specjalistycznej z zakresu chemii organicznej  i biochemii;

·         udokumentowany dorobek publikacyjny (nie dotyczy tegorocznych absolwentów).

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na chemia.dziekanat@uwb.edu.pl