starszy technik

Zakład Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki medyczne

Konkurs na stanowisko pracy typu starszy technik do projektu „Analiza mowy narzędziem wczesnego wykrywania i monitorowania chorób cywilizacyjnych.”, akronim: VAMP, Działanie 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Zakład Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku poszukuje kandydata/tki na pełnoetatowe stanowiska starszego technika w projekcie „Analiza mowy narzędziem wczesnego wykrywania i monitorowania chorób cywilizacyjnych.”, akronim: VAMP, w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Kierownik projektu: prof. dr hab. Karol Kamiński

Opis projektu:

Mowa jest głównym sposobem przekazywania informacji pomiędzy ludźmi. Oprócz treści przekazuje szereg dodatkowych informacji, mających istotny wpływ na to, jak jest odbierana: stan emocjonalny, osobowość czy cechy charakteru. Narząd mowy jest bardzo wrażliwy na dolegliwości zarówno somatyczne jak i psychiczne, stąd stan zdrowia mówcy istotnie wpływa na sposób mówienia, emisję głosu, składnię, semantykę oraz specyficzne nawyki. Zarówno zaburzenia psychiczne, przewlekłe choroby zapalne jak i zaburzenia funkcji gruczołów wydzielania wewnętrznego wpływają na mowę, a zarazem są istotnymi czynnikami ryzyka miażdżycy i chorób serca. Wcześniejsze wykrycie i leczenie tych zaburzeń może zmniejszyć śmiertelność sercowo-naczyniową. W niewydolności krążenia jednym z pierwszych objawów dekompensacji jest retencja płynów mogąca prowadzić do obrzęku strun głosowych i zmian barwy głosu. Wśród zaburzeń neurologicznych zarówno udar jak i choroby neurodegeneracyjne zawierają w swojej symptomatyce zaburzenia mowy. Wcześniejsze ich wykrycie umożliwi skuteczniejsze leczenie i rehabilitację tej grupy pacjentów. Pomimo tego, obecnie rzadko używa się analizy mowy w diagnostyce medycznej. Planujemy opracować metodę komputerowej analizy cech mowy w aspekcie występowania lub ryzyka pojawienia się zaburzeń metabolicznych, chorób układu oddechowego, krążenia i nerwowego. Korzystająca z tej metody aplikacja umożliwi analizę uzyskanych danych i wykrycie wczesnych objawów chorobowych. Dzięki temu sugestia rozpoznania będzie mogła być stawiana nie tylko w trakcie wizyty, ale również podczas rozmowy telefonicznej z pacjentem.

Wymagania od Kandydata/tki:

1.    wykształcenie wyższe na uczelni medycznej,

2.    dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego,

3.    znajomość pakietu Ms Office na poziomie zaawansowanym (Makra, VBA)

4.    umiejętność dobrej organizacji pracy,

5.    atutem będzie wcześniejsze uczestnictwo w podobnym projekcie badawczym,

6.    wysokie umiejętności interpersonalne,

 

Opis zadań:

1.        wykonywanie pomiarów masy ciała, wzrostu, obwodów,

2.        przeprowadzanie ankiet żywieniowych,

3.        przeprowadzanie wywiadu medycznego,

4.        przeprowadzanie ankiet dotyczących wysiłku fizycznego,

5.        asysta przy ergospirometrii,

6.        rejestracja EKG,

7.        przeprowadzenie podstawowych testów określających funkcjonowanie intelektualne i fizyczne,

8.        wprowadzanie danych do bazy.

 

Warunki zatrudnienia:

1.    miejsce wykonywania zadań: Zakład Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

2.    okres zatrudnienia: od 01.02.2022r. do 30.04.2022 r.

3.    wynagrodzenie obejmuje wynagrodzenie zasadnicze oraz premię regulaminową.

Dodatkowe informacje:

Termin składania ofert: 11.01.2022 r, godz. 15:00

Forma składania ofert: oferty należy przesłać na adres e-mail: andrzej.raczkowski@umb.edu.pl,

podając w tytule maila: „Konkurs na stanowisko starszego technika w projekcie VAMP”

Wymagane dokumenty:

1.        CV,

2.        list motywacyjny zawierający informacje na temat zainteresowań oraz dotychczasowego doświadczenia,

3.        dyplom ukończenia studiów wyższych na uczelni medycznej,

4.        dokumenty potwierdzające uczestnictwo w podobnym projekcie,

5.        podpisany dokument obejmujący Obowiązek informacyjny oraz Klauzulę zgody

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na andrzej.raczkowski@umb.edu.pl