adiunkt (asystent) badawczo-dydaktyczny

Budowy Maszyn i Informatyki, Katedra Informatyki i Automatyki
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • Dziedzina nauki: automatyka, elektronika i elektrotechnika

Wymagania stawiane kandydatom to:

 • stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie naukowej automatyka, elektronika i elektrotechnika
 • znajomość zagadnień związanych z automatyką, elektroniką i elektrotechniką, układami elektronicznymi (przedmioty: podstawy elektroniki, podstawy elektrotechniki, miernictwo elektryczne, podstawy energoelektroniki, materiałoznawstwo elektryczne, technika sensorowa)
 •  dorobek naukowy w dyscyplinie naukowej automatyka, elektronika i elektrotechnika
 • dobra znajomość języków polskiego i angielskiego

Wymagane dokumenty:

 • zgłoszenie do konkursu
 • CV
 • kopie dyplomów
 • lista publikacji
 • oświadczenie Kandydata o wyrażenie zgody na przetwarzanie przez ATH danych osobowych
 • oświadczenie Kandydata stwierdzające, że ATH będzie jego jedynym miejscem pracy w uczelni wyższej
 • oświadczenie wraz z treścią klauzuli informacyjnej.

Oczekujemy od kandydatów twórczego zaangażowania w naukową i dydaktyczną aktywność Katedry Informatyki i Automatyki.

Kandydaci proszeni są o złożenie wymaganych dokumentów w terminie do 19.05.2021 w Dziekanacie Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała, ul. Willowa 2, budynek L, pok. 105, (tel. +48/33/8279 204). Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 31.05.2021. Początek okresu zatrudnienia: 01.10.2021. Więcej szczegółowych informacji można uzyskać u Kierownika Katedry Informatyki i Automatyki, tel.:  +48/33/8279 264.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę www.ath.bielsko.pl.