Adiunkt badawczo – dydaktyczny

Wydział Humanistyczno-Społeczny, Instytut Neofilologii
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: literaturoznawstwo

INSTYTUCJA: Akademia Techniczno-Humanistyczna

MIASTO: Bielsko-Biała

STANOWISKO: adiunkt badawczo-dydaktyczny

DYSCYPLINA NAUKOWA: literaturoznawstwo/językoznawstwo

DATA OGŁOSZENIA: 24.06.2022

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 25.07.2022

LINK DO STRONY: www.ath.bielsko.pl

SŁOWA KLUCZOWE: filologia, filologia hiszpańska, Instytut Neofilologii

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Kandydat:

Wymagane dokumenty:

·      podanie kandydata skierowane do JM Rektora

·      życiorys,

·      dyplom doktora habilitowanego, doktora lub zaświadczenie o nadaniu stopnia doktora,

·      opinia dotychczasowego kierownika,

·      wykaz osiągnięć dydaktycznych,

·      wykaz osiągnięć naukowych za okres ostatnich 5 lat,

·      autoreferat uwzględniający najważniejsze dziedziny badawcze, osiągnięcia naukowe kandydata,

·      opis stopnia zaawansowania rozprawy habilitacyjnej  i przewidywany termin jej ukończenia,

·       oświadczenie stwierdzające, że ATH będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,

·      zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procedury konkursowej.

Planowany termin zatrudnienia- 1 październik 2022

Kandydaci powinni dokumenty podpisane przesłać pocztą na adres Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Dziekanat Wydziału Humanistyczno-Społecznego (ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała; bud. L, pok. 210-212) lub osobiście w terminie do 25.07.2022 r. E-mail: dwhs@ath.bielsko.pl tel. +48 33/ 8279 236

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na praca@ath.bielsko.pl