Adiunkt badawczo – dydaktyczny

Katedra Budownictwa, Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria lądowa i transport

INSTYTUCJA: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

MIEJSCOWOŚĆ: Bielsko-Biała

STANOWISKO: adiunkt badawczo-dydaktyczny

DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria lądowa i transport

DATA OGŁOSZENIA: 15.07.2022 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 16.08.2022 r.

LINK DO STRONY: https://www.ath.bielsko.pl/category/konkursy/

SŁOWA KLUCZOWE: inżynieria lądowa i transport, budownictwo, mechanika gruntów

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM:

(1)   ukończone wyższe studia magisterskie na kierunku budownictwo;

(2)   stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo;

(3)   wieloletnie (min. 10-letnie) doświadczenie w pracy dydaktycznej;

(4)   znajomość zagadnień związanych z fundamentowaniem i geotechniką oraz doświadczenie w zakresie projektowania tych konstrukcji i obiektów;

(5)   dobra znajomość języków polskiego i angielskiego.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

(1)   podanie o pracę skierowane do JM Rektora ATH, dr hab. inż. Jacka Nowakowskiego, prof. ATH;

(2)   CV;

(3)   odpisy dokumentów (lub ich kserokopie) stwierdzających posiadanie tytułów zawodowych i stopni naukowych;

(4)   oświadczenie Kandydata o wyrażenie zgody na przetwarzanie przez ATH danych osobowych;

(5)   oświadczenie Kandydata stwierdzające, że ATH będzie jego jedynym miejscem pracy w uczelni wyższej;

(6)   oświadczenie wraz z treścią klauzuli informacyjnej.

 

Oczekujemy od kandydatów zaangażowania w naukową i dydaktyczną aktywność Katedry Budownictwa. Kandydaci proszeni są o złożenie wymaganych dokumentów w terminie do 16.08.2022 w Sekretariacie Katedry Budownictwa Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała, ul. Willowa 2, budynek C, pok. 125, (tel: +48/33/8279175). Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 09.09.2022 r.

Początek okresu zatrudnienia: 01.10.2022.

Więcej szczegółowych informacji można uzyskać u Kierownika Katedry Budownictwa, tel.: +48/33/8279191.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na praca@ath.bielsko.pl