adiunkt dydaktyczny

Budowy Maszyn i Informatyki, Katedra Informatyki i Automatyki
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: automatyka, elektronika i elektrotechnika

INSTYTUCJA: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

MIEJSCOWOŚĆ: Bielsko-Biała

POZYCJA: adiunkt dydaktyczny

DYSCYPLINA: automatyka, elektronika i elektrotechnika

Data ogłoszenia: 01.06.2022

Ważne do: 30.06.2022

STRONA WWW: www.wbmii.ath.bielsko.pl

SŁOWA KLUCZOWE: automatyka, elektronika, elektrotechnika, napędy elektryczny, układy elektroniczne

 

Wymagania stawiane kandydatom to:

·         stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie naukowej automatyka, elektronika i elektrotechnika

·         znajomość zagadnień związanych z automatyką, elektroniką, elektrotechniką, układami elektronicznymi, napędami elektrycznymi i sterowaniem nimi

·         dorobek naukowy w dyscyplinie naukowej automatyka, elektronika i elektrotechnika

·         dobra znajomość języków polskiego i angielskiego

 

Wymagane dokumenty:

·         zgłoszenie do konkursu

·         CV

·         kopie dyplomów

·         lista publikacji

·         oświadczenie Kandydata o wyrażenie zgody na przetwarzanie przez ATH danych osobowych

·         oświadczenie Kandydata stwierdzające, że ATH będzie jego jedynym miejscem pracy w uczelni wyższej

·         oświadczenie wraz z treścią klauzuli informacyjnej.

 

Oczekujemy od kandydatów twórczego zaangażowania w naukową i dydaktyczną aktywność Katedry Informatyki i Automatyki.

Kandydaci proszeni są o złożenie wymaganych dokumentów w terminie do 30.06.2022 w Dziekanacie Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała, ul. Willowa 2, budynek L, pok. 105, (tel: +48/33/8279 204). Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 31.0.2022. Początek okresu zatrudnienia: 01.10.2022. Więcej szczegółowych informacji można uzyskać u Kierownika Katedry Informatyki i Automatyki, tel.:  +48/33/8279 264.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na praca@ath.bielsko.pl