Adiunt badawczo-dydaktyczny

Wydział Nauk o Zdrowiu
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: nauki o zdrowiu

INSTYTUCJA: Akademia Techniczno-Humanistyczna  w Bielsku-Białej, Wydział Nauk o Zdrowiu
MIASTO: Bielsko-Biała
STANOWISKO: adiunkt badawczo-dydaktyczny
DYSCYPLINA NAUKOWA:  nauki o zdrowiu
DATA OGŁOSZENIA:  19.07.2021r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT:  31.08.2021r.
LINK DO STRONY: www.ath.bielsko.pl
SŁOWA KLUCZOWE: medycyna ratunkowa, ratownictwo specjalistyczne

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

 1. Tytuł zawodowy lekarza.
 2. Stopień naukowy doktora.
 3. Preferowany tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej lub w trakcie.
 4. Doświadczenie zawodowe w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.
 5. Dorobek naukowy z ostatnich 5 lat udokumentowany publikacjami w czasopismach naukowych oraz udziałem w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych.
 6. Kandydat nie może być zatrudniony na pierwszym etacie w innej uczelni państwowej lub prywatnej.

Wymagane dokumenty:

 • Podanie do Jego Magnificencji Rektora ATH.
 • Życiorys.
 • Kopie dyplomów
 • Wykaz publikacji naukowych z ostatnich 5 lat.
 • Oświadczenie  stwierdzające,  że  ATH  będzie  podstawowym  miejscem  pracy w przypadku wygrania konkursu.
 • Oświadczenie Kandydata o wyrażenie zgody na przetwarzanie przez ATH danych osobowych wraz z treścią klauzuli informacyjnej. 

Planowane zatrudnienie kandydata nastąpi z dniem 01 października 2021 r.

Kandydaci powinni złożyć dokumenty w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu ATH (ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała; bud. L, pok. 208) w terminie do 31.08.2021 r.

E-mail: wnoz@ath.bielsko.pl

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wnoz@ath.bielsko.pl