Asystent badaczo-dydaktyczny

Wydział Nauk o Zdrowiu
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: nauki o zdrowiu

INSTYTUCJA: Akademia Techniczno-Humanistyczna  w Bielsku-Białej, Wydział Nauk o Zdrowiu
MIASTO: Bielsko-Biała
STANOWISKO: asystent badawczo-dydaktyczny
DYSCYPLINA NAUKOWA:  nauki o zdrowiu
DATA OGŁOSZENIA:  23.12.2021 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT:  24.01.2022 r.
LINK DO STRONY: www.ath.bielsko.pl

SŁOWA KLUCZOWE: medycyna ratunkowa, ratownictwo specjalistyczne

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

 1. Tytuł zawodowy lekarza.
 2. Preferowany tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej lub w trakcie.
 3. Doświadczenie zawodowe w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.
 4. Dorobek naukowy z ostatnich 5 lat udokumentowany publikacjami w czasopismach naukowych oraz udziałem w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych.
 5. Kandydat nie może być zatrudniony na pierwszym etacie w innej uczelni państwowej lub prywatnej.

Wymagane dokumenty:

 • Podanie do Jego Magnificencji Rektora ATH.
 • Życiorys.
 • Kopie dyplomów
 • Wykaz publikacji naukowych z ostatnich 5 lat.
 • Oświadczenie  stwierdzające,  że  ATH  będzie  podstawowym  miejscem  pracy w przypadku wygrania konkursu.
 • Oświadczenie Kandydata o wyrażenie zgody na przetwarzanie przez ATH danych osobowych wraz z treścią klauzuli informacyjnej.

Planowane zatrudnienie kandydata nastąpi z dniem 21 luty 2022r.

Kandydaci powinni złożyć dokumenty w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu ATH
(ul. Willowa2, 43-309 Bielsko-Biała; bud. L, pok. 208) w terminie do 24.01.2022 r.

e-mail: wnoz@ath.bielsko.pl 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wnoz@ath.bielsko.pl