Asystent badawczo-dydaktyczny

Budowy Maszyn i Informatyki, Katedra Silników Spalinowych i Pojazdów
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: inżynieria lądowa i transport

INSTYTUCJA: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

MIEJSCOWOŚĆ: Bielsko-Biała

POZYCJA: asystent badawczo-dydaktyczny

DYSCYPLINA: inżynieria mechaniczna, inżynieria lądowa i transport

Data ogłoszenia: 24.06.2022

Ważne do: 22.07.2022

STRONA WWW: www.wbmii.ath.bielsko.pl

SŁOWA KLUCZOWE: budowa pojazdów, eksploatacja pojazdów, dynamika pojazdów, silniki spalinowe, diagnostyka, układy sterowania pojazdów, samochody autonomiczne, transport samochodowy, bezpieczeństwo w transporcie.

Wymagania stawiane kandydatom to:

 • tytuł zawodowy inżyniera transportu,
 • tytuł zawodowy magistra,
 • znajomość zagadnień związanych z: budową pojazdów, technologiami informacyjnymi stosowanymi w motoryzacji, eksploatacją i diagnostyką pojazdów, transportem samochodowym i samochodami autonomicznymi,
 • umiejętność prowadzenia badań naukowych w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych,
 • biegła znajomość języka polskiego,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2+.

Wymagane dokumenty:

 • zgłoszenie do konkursu,
 • CV,
 • kopie dyplomów,
 • oświadczenie Kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez ATH danych osobowych,
 • oświadczenie Kandydata stwierdzające, że ATH będzie jego jedynym miejscem pracy w uczelni wyższej,
 • oświadczenie wraz z treścią klauzuli informacyjnej.

Oczekujemy od kandydatów twórczego zaangażowania w naukową i dydaktyczną aktywność Katedry Silników Spalinowych i Pojazdów.

Kandydaci proszeni są o złożenie wymaganych dokumentów w terminie do 22.07.2022 w Dziekanacie Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała, ul. Willowa 2, budynek L, pok. 105, (tel: +48/33/8279 204). Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 20.09.2022. Początek okresu zatrudnienia: 01.10.2022. Więcej szczegółowych informacji można uzyskać u Kierownika Katedry Silników Spalinowych i Pojazdów, tel.:  +48/33/8279 244.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na praca@ath.bielsko.pl