Instruktor dydaktyczny

Wydział Nauk o Zdrowiu
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: nauki o zdrowiu

INSTYTUCJA: Akademia Techniczno-Humanistyczna  w Bielsku-Białej, Wydział Nauk o Zdrowiu

MIASTO: Bielsko-Biała

STANOWISKO: instruktor dydaktyczny

DYSCYPLINA NAUKOWA:  nauki o zdrowiu

DATA OGŁOSZENIA:  15.07.2022r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:  28.08.2022r.

LINK DO STRONY: www.ath.bielsko.pl

SŁOWA KLUCZOWE: ratownictwo medyczne, kwalifikowana pierwsza pomoc, medycyna ratunkowa.

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

O stanowisko Instruktora dydaktyczny w Katedrze Ratownictwa Medycznego Wydziału Nauk o Zdrowiu ATH może ubiegać się osoba spełniająca następujące wymagania:

 • Tytuł zawodowy magistra zdrowia publicznego,
 • Tytuł zawodowy licencjata ratownictwa medycznego,
 • Co najmniej 3-letni okres zatrudnienia w Pogotowiu Ratunkowym,
 • Udokumentowane doskonalenie zawodowe w postaci udziału w szkoleniach, seminariach, kursach, warsztatach w zakresie ratownictwa medycznego. 

Wymagane dokumenty:

 • Podanie do Jego Magnificencji Rektora ATH.
 • Życiorys.
 • Dokument potwierdzający posiadanie tytułu zawodowy magistra zdrowia publicznego.
 • Dokument potwierdzający tytuł zawodowy licencjat ratownictwa medycznego.
 • Dokumenty potwierdzające ukończone kursy i szkolenia.
 • Oświadczenie o podjęciu pierwszego miejsca zatrudnienia w ATH.
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procedury konkursowej.

Planowane zatrudnienie kandydata nastąpi z dniem 01 października 2022r.

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie odpowiednich dokumentów do dnia 28.08.2022r. w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała, budynek L II piętro pok. 208, tel. 33 82 79 408.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na praca@ath.bielsko.pl