Instruktor dydaktyczny

Wydział Nauk o Zdrowiu
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: nauki o zdrowiu

INSTYTUCJA: Akademia Techniczno-Humanistyczna  w Bielsku-Białej, Wydział Nauk o Zdrowiu
MIASTO: Bielsko-Biała
STANOWISKO: instruktor dydaktyczny
DYSCYPLINA NAUKOWA:  nauki o zdrowiu
DATA OGŁOSZENIA:  19.07.2021 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT:  31.08.2021 r.
LINK DO STRONY: www.ath.bielsko.pl
SŁOWA KLUCZOWE: ratownictwo medyczne, kwalifikowana pierwsza pomoc, medycyna ratunkowa.

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

 • Tytuły zawodowe magistra zdrowia publicznego lub magistra pielęgniarstwa.
 • Tytuły zawodowe licencjata: na kierunku ratownictwo medyczne oraz pielęgniarstwo.
 • 4-letnie doświadczenie zawodowe w Systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego
 • Udokumentowane doskonalenie zawodowe w postaci udziału w szkoleniach, seminariach, kursach, warsztatach w zakresie ratownictwa medycznego.

Wymagane dokumenty:

 • Podanie do Jego Magnificencji Rektora ATH.
 • Życiorys.
 • Kopie dyplomów
 • Dokumenty potwierdzające ukończone kursy i szkolenia.
  Oświadczenie  stwierdzające,  że  ATH  będzie  podstawowym  miejscem  pracy w przypadku wygrania konkursu.
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procedury konkursowej.

Planowane zatrudnienie kandydata nastąpi z dniem 01 października 2021 r.

Kandydaci powinni złożyć dokumenty w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu ATH (ul. Willowa2,
43-309 Bielsko-Biała; bud. L, pok. 208) w terminie do 31.08.2021 r.

E-mail: wnoz@ath.bielsko.pl 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wnoz@ath.bielsko.pl