Lektor

Wydział Humanistyczno-Społeczny, Instytut Neofilologii
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • Typ zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: językoznawstwo

INSTYTUCJA: Akademia Techniczno-Humanistyczna
MIASTO: Bielsko-Biała
STANOWISKO: lektor
DYSCYPLINA NAUKOWA: –
DATA OGŁOSZENIA: 27.05.2021
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 28.06.2021
LINK DO STRONY: www.ath.bielsko.pl
SŁOWA KLUCZOWE: filologia hiszpańska, Instytut Neofilologii

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

 • prowadzenie zajęć z praktycznej znajomości języka hiszpańskiego,
 • wymagana również znajomość języka polskiego.

Wymagane dokumenty:

 • podanie kandydata skierowane do JM Rektora
 •  życiorys
 • dyplom magistra,
 • opinia dotychczasowego kierownika,
 • wykaz osiągnięć dydaktycznych,
 • spis publikacji
 • oświadczenie stwierdzające, że ATH będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procedury konkursowej

Planowany termin zatrudnienia – 1 październik 2021

Kandydaci powinni dokumenty podpisane przesłać pocztą na adres Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Dziekanat Wydziału Humanistyczno-Społecznego (ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała; bud. L, pok. 210-212) w terminie do 28.06.2020 r. e-mail: dwhs@ath.bielsko.pl tel. +48 33/ 8279 236

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na praca@ath.bielsko.pl