Lektor

Studium Języków Obcych
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: językoznawstwo

INSTYTUCJA: Studium Języków Obcych Akademii Techniczno–Humanistycznej

MIASTO: Bielsko–Biała

STANOWISKO: Lektor

DYSCYPLINA NAUKOWA: Metodyka nauczania języka angielskiego/Translatoryka

DATA OGŁOSZENIA: 23. 05.2022r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:  23.06.2022r.

LINK DO STRONY: www.sjo.ath.bielsko.pl

SŁOWA KLUCZOWE: lektor, język angielski

 

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Wymagania konkursowe:

– ukończone studia magisterskie na kierunku Filologia Angielska (z przygotowaniem pedagogicznym),

– specjalność nauczycielska albo specjalizacja z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego lub translatoryki,

– udokumentowane doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego specjalistycznego (technicznego, medycznego i biznesowego) będzie dodatkowym atutem,

– preferowani będą kandydaci z kilkuletnim doświadczeniem w pracy dydaktycznej

 w wyższej uczelni

Wybrani Kandydaci spełniający powyższe wymagania zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, o której terminie powiadomimy telefonicznie, bądź mailowo.

 

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć:

– podanie o zatrudnienie kierowane do JM Rektora,

– kwestionariusz osobowy,

– CV,

– odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych

Planowany termin zatrudnienia: 15.09.2022 r.

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 23. 06. 2022r. drogą pocztową na adres:

Studium Języków Obcych Akademii Techniczno–Humanistycznej, 43–309 Bielsko–Biała, ul. Willowa 2.

W przypadku zatrudnienia w ATH, zgodnie z postanowieniami art. 101 (1) Kodeksu pracy, pracownik zobowiązuje się, że nie będzie prowadził działalności konkurencyjnej wobec Pracodawcy.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na praca@ath.bielsko.pl