Lektor

Wydział Humanistyczno-Społeczny, Instytut Neofilologii
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: językoznawstwo

INSTYTUCJA: Akademia Techniczno-Humanistyczna

MIASTO: Bielsko-Biała

STANOWISKO: lektor

DYSCYPLINA NAUKOWA: –

DATA OGŁOSZENIA: 24.06.2022

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 25.07.2022

LINK DO STRONY: www.ath.bielsko.pl

SŁOWA KLUCZOWE: filologia hiszpańska, Instytut Neofilologii

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Wymagane dokumenty:

·         podanie kandydata skierowane do JM Rektora

·         życiorys

·         dyplom magistra,

·         opinia dotychczasowego kierownika,

·         wykaz osiągnięć dydaktycznych,

·         spis publikacji

·         oświadczenie stwierdzające, że ATH będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,

·         Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procedury konkursowej.

Planowany termin zatrudnienia- 1 październik 2022

Kandydaci powinni dokumenty podpisane przesłać pocztą na adres Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Dziekanat Wydziału Humanistyczno-Społecznego (ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała; bud. L, pok. 210-212) w terminie do 25.07.2022 r. lub osobiście. E-mail: dwhs@ath.bielsko.pl tel. +48 33/ 8279 236

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dwhs@ath.bielsko.pl