Nauczyciel akademicki

Instytut Nauk Ekonomicznych
Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach
  • Forma zatrudnienia: Tymczasowa
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Instytucja: STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH

 

Miasto: Bochnia

Stanowisko: adiunkt- umowa cywilnoprawna

Dyscyplina naukowa: ekonomia, marketing

Data ogłoszenia: 6.12.2021r.

Termin składania ofert: 24.12.2021r.

Termin nadsyłania dokumentów: 24.12.2021r.

Link do strony uczelni: stsw.edu.pl

Dodatkowe informacje: zgłoszenia należy przesyłać mailowo na adres e-mail: kadry@stsw.edu.pl

 

Słowa kluczowe: marketing internetowy, marketing terytorialny, marketing usług finansowych

 

 

Wymagane kwalifikacje:

·        Stopień doktora w dyscyplinie ekonomia/ marketing

·        Udokumentowany dorobek naukowy/publikacyjny (monografie autorskie, artykuły opublikowane w recenzowanych czasopismach naukowych) w zakresie marketingu.

 

Wymagane dokumenty:

·        Podanie o zatrudnienie na stanowisku adiunkta kierowane do Rektora StSW                                      w Kielcach,

·        Cv z uwzględnieniem doświadczenia dydaktycznego,

·        Odpis/kopia dyplomu doktora

·        Informacja o dorobku naukowym/publikacyjnym

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kadry@stsw.edu.pl