Adiunkt badawczo – dydaktyczny

Wydział Zarządzania
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
  • Dziedzina nauki: nauki prawne

Kandydat na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych zostanie zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze Ekonomii i Marketingu. Wymagane jest posiadanie udokumentowanego dorobku naukowego w zakresie nauk prawnych powiązanych z działalnością podmiotów gospodarczych i zarządzaniem.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na grazyna.tyszczuk@utp.edu.pl