asystent badawcz-dydaktyczny

Wydział Zarządzania
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
  • Dziedzina nauki: nauki o zarządzaniu i jakości

Kandydat na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych zostanie zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze Inżynierii Zarządzania. Wymagane posiadanie predyspozycji do pracy dydaktycznej oraz wiedza i umiejętności z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na grazyna.tyszczuk@utp.edu.pl