Asystent badawczo-dydaktyczny

Wydział Zarządzania
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
  • Dziedzina nauki: nauki o zarządzaniu i jakości

Kandydat na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych zostanie zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze Informatyki Ekonomicznej i Controllingu w Pracowni Rachunkowości i Controllingu. Wymagane jest posiadanie predyspozycji do pracy dydaktycznej oraz wiedza i umiejętności z zakresu rachunkowości.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na grazyna.tyszczuk@utp.edu.pl