Asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Konkurs dotyczy objęcia stanowiska asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Podstaw Elektroniki Instytutu Telekomunikacji i Informatyki Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018, poz.1668).  Pracownik zatrudniony na stanowisku asystenta będzie odpowiedzialny za prowadzenie wybranych zajęć dydaktycznych w zakresie: ćwiczeń audytoryjnych, ćwiczeń laboratoryjnych i projektowych. Kierunki na których asystent będzie prowadził zajęcia to: elektronika i telekomunikacja, informatyka stosowana, teleinformatyka.  

Oczekuje się, że kandydat oprócz działalności dydaktycznej jest zdecydowany realizować prace naukowo-badawcze w dyscyplinach informatyka techniczna i telekomunikacja oraz automatyka, elektronika i elektrotechnika zobowiązuje się do aktywnej działalności w celu własnego rozwoju naukowego oraz deklaruje czynny udział w pracach badawczych realizowanych na Wydziale.

Dodatkowym atutem będzie posiadanie przez kandydata osiągnięć naukowych w zakresie nauk technicznych (szczególnie w informatyka techniczna i telekomunikacja lub automatyka, elektronika i elektrotechnika).