1 asystent

Akademia Muzyczna Bydgoszcz
Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: sztuki muzyczne

1. Spełnienie warunków określonych w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 574).

2. Dyplom magisterski na kierunku Instrumentalistyka, specjalność: flet.

3. Znaczące osiągnięcia w działalności artystycznej.

4. Doświadczenie w zakresie pracy w uczelni wyższej w charakterze wykładowcy przedmiotów flet, flet piccolo, kameralistyka i studia orkiestrowe.

5. Doświadczenie w zakresie pracy w orkiestrze (symfonicznej, operowej lub dętej).

6.  Złożą oświadczenie, że Akademia Muzyczna w Bydgoszczy będzie podstawowym miejscem pracy dla kandydata, w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 574).

Warunek dla obcokrajowców-znajomość języka polskiego na poziomie C1.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kadry@amfn.pl