1 asystent

Wydział Językoznawstwa
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: językoznawstwo

                                                                                        Dziekan

                                       Wydziału Językoznawstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

                                                                           ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta (w grupie pracowników dydaktycznych) w Zakładzie Dydaktyki Wydziału Językoznawstwa

 

INSTYTUCJA: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Językoznawstwa

MIASTO: Bydgoszcz

STANOWISKO: asystent w grupie pracowników dydaktycznych

DYSCYPLINA NAUKOWA: językoznawstwo (językoznawstwo angielskie)

DATA OGŁOSZENIA: 20.07.2022

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 20.08.2022

LINK DO STRONY: http://www.ukw.edu.pl/strona/konkursy

 

SŁOWA KLUCZOWE: język angielski, językoznawstwo angielskie, dydaktyka

 

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Stanowisko asystenta dydaktycznego w Zakładzie Dydaktyki Wydziału Językoznawstwa 

 

Szczegóły w załączeniu.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na aleksandra.majka@ukw.edu.pl