1 Asystent badawczo-dydaktyczny

Wydział Prawa i Ekonomii
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Miejsce: Bydgoszcz
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk społecznych
  • nauki prawne

Opis stanowiska

Konkurs dotyczy stanowiska asystenta badawczo-dydaktycznego na Wydziale Prawa
 i Ekonomii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

 

Załączniki