1 Asystent badawczo-dydaktyczny

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
  • Miejsce: Bydgoszcz
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
  • nauki chemiczne

Opis stanowiska

Dziekan Wydziału z upoważnienia Rektora Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych.

Załączniki