1 stanowisko adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: zootechnika i rybactwo

Opis (tematyka, oczekiwania, uwagi)
W zakresie obowiązków adiunkta będzie: prowadzenie zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z zakresu żywienia zwierząt, chowu i hodowli bydła, rozrodu zwierząt; planowanie, organizacja i udział w pracach badawczych; pozyskiwanie środków pozabudżetowych na badania naukowe; działalność organizacyjna na rzecz Katedry, Wydziału i Uczelni. Od kandydata oczekuje się: dyspozycyjności i kreatywności; umiejętności pracy zadaniowej i pracy w zespole; predyspozycji do pracy badawczej;  stałego podnoszenia kompetencji zawodowych.
Wymagane jest spełnienie przez kandydata następujących kryteriów kwalifikacyjnych (proszę
o dostosowanie do stanowisk):

–        posiadanie stopnia naukowego doktora nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika i rybactwo;

–        wiedza teoretyczna i/lub doświadczenie z zakresu chowu i hodowli bydła, żywienia i rozrodu zwierząt gospodarskich;

–        doświadczenie dydaktyczne, w tym na poziomie akademickim;

–        udokumentowany dorobek publikacyjny z zakresu dyscypliny naukowej zootechnika i rybactwo;

–        znajomość programów statystycznych wykorzystywanych w analizie danych zootechnicznych;

–        gotowość do działalności naukowo-badawczej oraz organizacyjnej związanej z dydaktyką

–        znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami,

–        w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na whibz@pbs.edu.pl