1 stanowisko adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Psychologii
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: psychologia

1.     Ukończone jednolite studia magisterskie w dyscyplinie psychologia.

2.     Stopień doktora nauk społecznych w dyscyplinie psychologia. 

3.     Udokumentowany dorobek publikacyjny w zakresie badań z zakresu psychologii stresu lub pomocy psychologicznej.

4.     Udokumentowane doświadczenie dydaktyczne w kształceniu studentów psychologii.

5.     Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych.

6.     Udokumentowane doświadczenie praktyczne w pomocy psychologicznej/terapii psychologicznej.

7.     Doświadczenie w pracy ze studentami z niepełnosprawnościami.

8.     Znajomość technik terapii krótkoterminowej.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dorota.maliszewska@ukw.edu.pl