1 stanowisko adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Wymagane jest spełnienie przez kandydata następujących kryteriów kwalifikacyjnych:

–  posiadanie stopnia naukowego doktora,

–  udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych (w tym w języku obcym np. w ramach programu ERASMUS),

–  doświadczenie w pracy laboratoryjnej,

–  posiadanie odbytych staży naukowych zagranicznych,

–  zaproponowanie tematyki badawczej oraz planów na pozyskiwanie funduszy na realizację projektu badawczego,

–  prowadzenie badań potwierdzonych publikacjami,

–  aktywne uczestniczenie w organizacji i modernizacji zajęć dydaktycznych,

–  motywacja do prowadzenia badań naukowych oraz umiejętność pracy w zespole,

w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę wbaiis.pbs.edu.pl.