1 stanowisko adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Wymagane jest spełnienie przez kandydata następujących kryteriów kwalifikacyjnych:

–  posiadanie stopnia naukowego doktora,

–  udokumentowane doświadczenie związane z daną branżą,

–  udział w realizacji projektów z funduszy unijnych (w tym, jako kierownik projektu),

–  biegła znajomość języka angielskiego lub francuskiego,

–  aktywne uczestniczenie w organizacji i modernizacji przyszłych zajęć dydaktycznych,

–  motywacja do prowadzenia badań naukowych oraz umiejętność pracy w zespole,

w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę wbaiis.pbs.edu.pl.