1 stanowisko adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Lekarski
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki medyczne

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:

– stopień naukowy doktora nauk medycznych,

– tytuł zawodowy lekarza oraz specjalizację z pediatrii i doświadczenie zawodowe w praktykowaniu zgodnym z zakresem działania danej jednostki i gotowość podjęcia specjalizacji z onkologii i hematologii dziecięcej

– znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dzieklek@cm.umk.pl