1 stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria lądowa i transport

Wymagane jest spełnienie przez kandydata następujących kryteriów kwalifikacyjnych:

–         ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku geodezja i kartografia,

–         posiadanie predyspozycji do pracy naukowej i dydaktycznej,

–         zainteresowania badawcze związane z dziedziną naukową geodezja i kartografia,

–         biegłe posługiwanie się językiem polskim oraz znajomość języka obcego nowożytnego,

–         nienaganna postawa etyczno-moralna,

–         umiejętność pracy w zespole.

Kryteria dodatkowe:

–         posiadanie dorobku publikacyjnego w zakresie dziedziny geodezja i kartografia,

–         ukończony kurs pedagogiczny,

–         znajomość języka angielskiego na poziomie B1,

inne umiejętności i kwalifikacje potwierdzone certyfikatem.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę wbaiis.pbs.edu.pl.