1 stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o zdrowiu

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:

– posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku pielęgniarstwo,

– posiadają prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/ pielęgniarza,

– posiadają predyspozycje i kwalifikacje do pracy badawczo- dydaktycznej,

– posiadają doświadczenie dydaktyczne w pracy ze studentami,

– posiadają doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku pielęgniarki/ pielęgniarza,

– posiadają ukończone kursy i szkolenia z zakresu symulacji medycznej,

– posiadają biegłą znajomość języka polskiego i angielskiego.