1 stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Lekarski
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Forma zatrudnienia: Etat

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:

– Asystent będzie odpowiedzialny za prowadzenie zajęć z zakresu Inżynierii tkankowej, biologii medycznej, medycyny regeneracyjnej. Jego/Jej zadania będą polegały na przygotowaniu materiałów dydaktycznych oraz ocenę zajęć studentów.

– Asystent będzie uczestniczył w pisaniu grantów naukowych oraz brał aktywny udział w badaniach naukowych prowadzonych w Zakładzie.

– Asystent będzie odpowiedzialny za projektowanie oraz prowadzenie badań naukowych, interpretację uzyskanych wyników, przygotowywanie raportów  oraz analiz ilościowych.

– Jednym z zadań będzie przygotowywanie publikacji naukowych oraz reprezentowanie Uczelni na seminariach oraz konferencjach naukowych.

– Asystent będzie również brał udział w zadaniach administracyjnych Zakładu takich jak przyjmowanie studentów, tworzenie programów nauczania, uczestnictwo w radach i komisjach Uniwersytetu

– Asystent będzie odpowiedzialny za pisanie grantów naukowych, 

– Kandydat powinien posiadać doświadczenie w stosowaniu specjalistycznych technik badawczych (hodowla komórkowa w warunkach in vitro, zakładanie hodowli pierwotnych, badanie cytotoksyczności leków oraz biomateriałów, techniki cytometryczne, separacja komórek, konstrukcja wszczepów z wykorzystaniem technik inżynierii tkankowej, badania in vivo na modelu zwierzęcym, analiza ekspresji genów z wykorzystaniem technik mikromacierzy DNA i PCR w czasie rzeczywistym)

– Uczestnictwo w grantach naukowych, przyznane stypendia oraz nagrody, członkostwo w organizacjach naukowych oraz odbyte staże naukowe będą punktowane dodatkowo.

– Kandydat powinien posiadać umiejętność pracy w zespole potwierdzoną rekomendacjami

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dzieklek@cm.umk.pl