1 stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Wymagane jest spełnienie przez kandydata następujących kryteriów kwalifikacyjnych:

–  posiadanie stopnia naukowego mgr inż.

–  ukończony kierunek studiów Inżynieria Środowiska,

–  doświadczenie, związane z daną branżą, min. w zakresie wykonawstwa sieci gazowych, wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

–  doświadczenie w badaniach terenowych i laboratoryjnych z zakresu analiz środowiskowych,

–   znajomość programów wspomagających projektowanie infrastruktury podziemnej, np. Auto CAD, Program Profil,

–  aktywne uczestniczenie w organizacji i modernizacji przyszłych zajęć dydaktycznych,

–  motywacja do prowadzenia badań naukowych oraz umiejętność pracy w zespole,

–  w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami.