1 stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o zdrowiu

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:
– posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku pielęgniarstwo,
– posiadają prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/ pielęgniarza,
– posiadają predyspozycje i kwalifikacje do pracy badawczo- dydaktycznej,
– posiadają doświadczenie dydaktyczne w pracy ze studentami,
– aktywnie uczestniczą w badaniach naukowych i publikują wyniki tych badań,
– posiadają dorobek naukowy zgodny z profilem jednostki,
– posiadają biegłą znajomość języka polskiego i angielskiego.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dziekwnoz@cm.umk.pl