1 stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: architektura i urbanistyka

Wymagane jest spełnienie przez kandydata następujących kryteriów kwalifikacyjnych:

–  ukończenie studiów  drugiego stopnia na kierunku  architektura i urbanistyka,

–  znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami – zweryfikowane w praktyce,

–  uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej,

w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę wbaiis.pbs.edu.pl.