2 stanowiska asystenta w grupie pracowników dydaktycznych

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria lądowa i transport

Wymagane jest spełnienie przez kandydata następujących kryteriów kwalifikacyjnych

− ukończone studia magisterskie na kierunku budownictwo lub mechanika,

– znajomość zagadnień związanych z modelowaniem numerycznym konstrukcji budowlanych,

− w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami.

Kryteria dodatkowe:

− komunikatywny język angielski,

− dyspozycyjność czasowa,

– umiejętność pracy w zespole.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę wbaiis.pbs.edu.pl.