adiunkt

Wydział Nauk Prawnych,Społecznych i Humanistycznych
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: pedagogika

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy poszukuje nauczyciela akademickiego ze stopniem doktora

z dyscypliny: pedagogika ( pedagogika ogólna, dydaktyka, teoria wychowania).

Wymagane dokumenty:

  1. Dyplomy potwierdzające uzyskane stopnie i tytuły naukowe.
  2. Wykaz publikacji.
  3. Życiorys uwzględniający osiągnięcia w pracy naukowej, dydaktycznej oraz doświadczenie zawodowe.

Kontakt: tel. 510 091 082

LINK DO STRONY: www.kpsw.edu.pl

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na j.adamczyk@kpsw.edu.pl