adiunkt

kadry@kpsw.edu.pl
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy poszukuje nauczyciela akademickiego ze stopniem doktora

z dyscypliny: budownictwo ( konstrukcje metalowe, konstrukcje metalowe II).

Wymagane dokumenty:

Dyplomy potwierdzające uzyskane stopnie i tytuły naukowe.
Wykaz publikacji.
Życiorys uwzględniający osiągnięcia w pracy naukowej, dydaktycznej oraz doświadczenie zawodowe.
Kontakt: tel. 510 091 082

LINK DO STRONY: www.kpsw.edu.pl

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kanclerz@kpsw.edu.pl