Adiunkt / Profesor Uczelni

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy poszukuje nauczyciela akademickiego ze stopniem doktora/ doktora habilitowanego z zakresu nauk technicznych.

Wymagane dokumenty:

Dyplomy potwierdzające uzyskane stopnie i tytuły naukowe.
Wykaz publikacji.
Życiorys uwzględniający osiągnięcia w pracy naukowej, dydaktycznej oraz doświadczenie zawodowe.
Kontakt: tel. 510 091 082

LINK DO STRONY: www.kpsw.edu.pl

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kadry@kpsw.edu.pl